سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کاروان گل
الا ای فروزنده خورشید من

بهار من و صبح امید من

دلم روشن از آتشین چهر توست

مرا گرمی از آتش مهر توست

شب از روی ، تابنده روز منی

که خورشید گیتی فروز منی

مرا پیش از این جان و دل سرد بود

ز بی دردیم سینه پر درد بود

گلستان طبع من افسرده بود

که دل در برم طایری مرده بود

به چشمم جهان رنگ و آبی نداشت

شب عمر من آفتابی نداشت

تو افروختی شمع جان مرا

چو گل تازه کردی خزان مرا

بهار من امسال چون پار نیست

کز این بوستان حاصلم خار نیست

بهار مرا کاروان گل است

چمن در چمن لاله و سنبل است

نسیمی که آید از این بوستان

بود چون هوای دل دوستان

دوای دل بی قرار آورد

که بوی دل آویز یار آورد

بهار من این تازه گل روی توست

سهی سروم اندام دلجوی توست

بهشتم تویی نو بهارم تویی

خوشا نو بهارم که یارم تویی

می خوشدلی در ایاغ من است

که آن خرمن گل به باغ من است

در این پرده جز بانگ امید نیست

در این حلقه جز عشق جاوید نیست

                    *            *            *

شنیدم که افسرده جان گشته ای

چو گنجی به کنجی نهان گشته ای

نظر را به رخساره ات راه نیست

صبا را به سویت گذر گاه نیست

تویی شادی افزای جان همه

چرا رفته ای از میان همه

چرا بسته چون صید در خانه ای

گشا بال زرین که پروانه ای

چه سازی نهان چهر چون روز را

چه پوشی مه گیتی افروز را

به تابندگی زهره روشنی

چه سان پرده بر زهره می افکنی

کم از آفتاب و ثریا نه ای

نه شمع سرایی که پیدا نه ای

وگر درد افسرده جانی تو راست

خموشی ز بی همزبانی تو راست

من آن بلبل نغمه خوان توام

که با صد زبان هم زبان تو ام

بر آر از دل خسته آهنگ خویش

که من در نوا آورم چنگ خویش

به چنگ سخن دست یازی کنم

به هر نغمه ات نغمه سازی کنم

بیا تا از این خاکدان پر کشیم

به بام ثریا نوا بر کشیم

به خلوتگه ماه و مهرت برم

به بال سخن تا سپهرت برم

رهی مرغ دستان سرای تو بس

چو من طایری هم نوای تو بس

                                                                  رهی معیری

شمع خلوت سحرتو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم

تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم

چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست

بنفشه زار شود تربتم چو درگذرم

بر آستان مرادت گشاده ام در چشم

که یک نظر فکنی خود فکندی از نظرم

چه شکر گویمت ای خیل غم عفاک الله

که روز بی کسی آخر نمی روی ز سرم

غلام مردم چشمم که با سیاه دلی

هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم

به هر نظر بت ما جلوه می کند لیکن

کس این کرشمه نبیند که من همی نگرم

به خاک حافظ اگر یار بگذرد چون باد

ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم
پدر*                           *                               *                                 *

             *                               *                                *

*                           *                                *                                *

             *                               *                                *


سلام بابایی عزیزم
       
            و همه بابایی ها  *

          **    روز همتون مبارک  **

               اون بابا هایی هم که به رحمت خدا رفتن

               انشاءالله در این روز عزیز و مبارک روح همشون شاد باشه*

             یادمون باشه

             که میتونیم با هدیه های معنوی  ،  آنها رو هم شاد کنیم.

               **   قربون قلب مهربونت برم بابایی   **

                                   دووووووووووووووست دارم*

*                               *                           *                                 *

                *                                                           *

*                               *                           *                                  *

               *                               *                               *گلگل بی رخ یار خوش نباشد*بی باده بهار خوش نباشد

طرف چمن و طواف بستان*بی لاله عذار خوش نباشد

رقصیدن سرو و حالت گل*بی صوت هزار خوش نباشد

با یار شکر لب گل اندام*بی بوس و کنار خوش نباشد

باغ گل و مل خوش است لیکن*بی صحبت یار خوش نباشد

هر نقش که دست عقل بندد*جز نقش نگار خوش نباشد

جان ، نقد محقر است حافظ*از بهر نثار خوش نباشدتو تار و پود و ریشمی


    *   *   *


بده دستاتو به من تا باورم شه پیشمی

می دونم خوب می دونی ، تو تار و پود و ریشمی

تو که از دنیا گذشتی واسه یک خنده من

چرا من نگذرم از یه پوست و خون به اسم تن

تو خیالمم نبود دوباره عاشقی کنمممنونم...........................                                ** * * * * * * *

نمی دونم چی بگم که باورت شه جونمی

توی این کابوس درد رویای مهربونمی

وقتی حتی پیشمی دلم برات تنگ میشه باز

عشق تو تو لحظه هام حادثه ساز و قصه ساز


        * * * * * * * * **       

ممنونم که بچه بازی هامو طاقت می کنی

هرچقدر بد میشم اما............
تو نجابت می کنی 


                                           *  *  * 


تو خیالمم نبود دوباره عاشقی کنم               *